Skočiť na hlavný obsah

S nami ste vždy o krok vpred

Za všetkým hľadaj...reklamu?!

23 August 2021

Jednou z najčastejšie sa objavujúcich foriem reklamy, ktorá je zakázaná v rámci marketingovej stratégie je skrytá reklama. Riziku neprípustnosti reklamy, ktorá by mohla byť vyhodnotená ako skrytá je možné sa pritom vyhnúť pri dodržiavaní jednoduchých tipov:

  • reklamu výrobku alebo služby v ktorejkoľvek forme, obsiahnutú v ktoromkoľvek komunikačnom médiu vždy jednoznačne označte ako reklamu, alebo pomenujte jej objednávateľa;
  • pokiaľ šíriteľom reklamy je tretia osoba (napr. televízia, časopis, webový portál, influencer a pod.), vždy skontrolujte jej identifikovateľnosť ako reklamy hneď v úvode propagovaného obsahu (napr. „PR článok“, „Sponzorované“, „Platená reklama“ a pod.);
  • pokiaľ šíriteľom reklamy je tretia osoba, ktorá má vyhradený určitý priestor pre reklamu (napr. sekcia „Inzercia“, „Komerčné publikácie“, „PR články“ a pod.), vždy skontrolujte správnosť umiestnenia reklamy.

Viac k otázke skrytej reklamy sa dozviete z článku Ivana Gašperca a Kateryny Velychko, ktorý bol publikovaný na webovom portáli epravo.sk a na ktorý Vás presmeruje tento odkaz.