Skočiť na hlavný obsah

S nami ste vždy o krok vpred

ivan_gasperec
ivan_gasperec

Mgr. Ivan Gašperec, LL.M.

Partner
+421 948 200 073 | gasperec@ugb.sk

Advokátska kancelária UGB pre mňa – ako jej zakladajúceho partnera – znamená miesto, kde našim klientom dávame pocítiť, že svoje prípady zverili do správnych rúk.

Ako právnika si ma najviac získalo súťažné právo, štátna pomoc, nekalá súťaž a európske právo. V oblasti mojej špecializácie na kartelové dohody, zneužívanie dominantného postavenia, koncentrácie podnikov a štátnu pomoc som získal bohaté skúsenosti z tuzemských ako aj medzinárodných prípadov, či už z pozície advokáta alebo súťažnej autority.

Zároveň pravidelne poskytujem právne poradenstvo v regulovaných oblastiach, a to najmä vo veciach ochrany osobných údajov (GDPR), verejného obstarávania a farmaceutického práva.

Keďže rád pomáham druhým, pro bono sa venujem aj zastupovaniu klientov v oblasti medicínskeho práva, najmä v prípadoch neposkytnutia zdravotnej starostlivosti lege artis.

Za roky mojej právnej praxe som pracoval vo viacerých významných advokátskych kanceláriách. Dlhodobo som pôsobil ako právnik pre Európsku komisiu v Bruseli na Generálnom riaditeľstve súťažného práva. Som členom výskumnej a vedeckej skupiny zaoberajúcej sa efektívnou aplikáciou súťažného práva v Slovenskej republike, ktorá pripravuje návrh zmeny slovenského zákona o ochrane hospodárskej súťaže. 

Plynule hovorím anglicky a svoj voľný čas rád trávim jazdou na koni a cestovaním.

Dosiahnuté vzdelanie a získaná kvalifikácia:

  • Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Mgr. (právo)

  • University of Amsterdam, Fakulta práva, LL.M. (európske obchodné právo)