Skočiť na hlavný obsah

S nami ste vždy o krok vpred

ondrej_urban
ondrej_urban

JUDr. Ondrej Urban, MBA

Partner
+421 908 137 218 | urban@ugb.sk

Advokátska kancelária UGB pre mňa – ako jej zakladajúceho partnera – stelesňuje profesionalitu a maximálnu spokojnosť klientov.

Ako právnik som sa najviac našiel v súdnych sporoch, správnom súdnictve, ale aj v daňovom či trestnom práve. Predovšetkým v oblasti sporovej agendy som získal množstvo cenných skúseností pri zastupovaní klientov v náročných a citlivých kauzách, vrátane konaní pred Najvyšším súdom SR a Ústavným súdom SR. V oblasti daní a daňovej optimalizácie viem poskytnúť jedinečný pohľad na problematiku nielen ako právny, ale zároveň aj ako daňový poradca.

Takisto sa špecializujem na odškodňovanie pozostalých pri rôznych nehodách, tragédiách a násilných činoch. Záujmy slabších hájim pro bono najmä v spotrebiteľských a pracovnoprávnych veciach, kde v odôvodnených prípadoch zastupujem silno znevýhodnených dlžníkov či diskriminovaných zamestnancov.

Vo svojej doterajšej kariére som pôsobil ako advokát v renomovanej česko-slovenskej advokátskej kancelárii, ako interný právnik v nadnárodných spoločnostiach a takisto aj ako daňový špecialista vo významnej poradenskej firme. Niekoľko rokov som zastával pozíciu riaditeľa kancelárie predsedu Úradu pre štátnu službu a venujem sa aj lektorskej činnosti.

Plynule hovorím anglicky a nemecky a vo voľnom čase vyhľadávam prechádzky v prírode alebo dobrú knihu. 

Dosiahnuté vzdelanie a získaná kvalifikácia:

  • Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Mgr. (právo)

  • Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, JUDr. (právo)

  • Európska vysoká škola ekonomická ESCP-EAP, Berlín, MBA (Master of Business Administration)