Skočiť na hlavný obsah

S nami ste vždy o krok vpred

marian_bosansky
marian_bosansky

JUDr. Marián Bošanský

Partner
+421 904 539 495 | bosansky@ugb.sk

Poslaním advokátskej kancelárie UGB je pre mňa – ako jej zakladajúceho partnera – poskytovať komplexný servis na najvyššej úrovni a prinášať klientom inovatívne riešenia.

Ako právnika ma najviac oslovilo právo životného prostredia a odpadového hospodárstva, ktoré dávajú klasickým právnym odvetviam úplne iný rozmer. Na každodennej báze sa komplexne venujem obchodným spoločnostiam a iným formám podnikania, vrátane nastavovania korporátnych štruktúr, vzťahov a pravidiel medzi riadiacimi, výkonnými a kontrolnými orgánmi (corporate governance), cezhraničným reštrukturalizáciám holdingových skupín a v neposlednom rade fúziám a akvizíciám (M&A).

Vždy si rád nájdem čas aj na pro bono pomoc sociálne slabším klientom v rodinnoprávnych veciach, predovšetkým v oblasti výživného a starostlivosti o maloletých.

Pred založením advokátskej kancelárie UGB som pracoval vo viacerých popredných advokátskych kanceláriách pôsobiacich na Slovensku a v Českej republike, kde som sa špecializoval na vyššie uvedené právne odvetvia. 

Plynule hovorím anglicky a vo voľnom čase sa aktívne venujem športu.  

Dosiahnuté vzdelanie a získaná kvalifikácia:

  • Právnická fakulta Paneurópskej vysokej školy, Mgr. (právo)

  • Právnická fakulta Paneurópskej vysokej školy, JUDr. (právo)