Skočiť na hlavný obsah

S nami ste vždy o krok vpred

Trestné právo

Trestné právo predstavuje jednu z hlavných oblastí pôsobenia advokátskej kancelárie UGB. Klientom poskytujeme právne poradenstvo predovšetkým pri ekonomickej trestnej činnosti, kde dokážeme najlepšie zužitkovať našu špecializáciu v oblasti daňového práva. Skúsenosti našich právnikov však siahajú až po majetkovú, násilnú či drogovú kriminalitu, európsky zatýkací rozkaz, tajné odpočúvanie a zameriavame sa aj na trestnú zodpovednosť právnických osôb.

V rámci trestného konania poskytujeme klientom právnu pomoc od prvého momentu už pri vykonávaní neodkladných a neopakovateľných úkonov pred začatím trestného stíhania, počas vyšetrovania v prípravnom konaní, vykonávame obhajobu obvinených či obžalovaných, vrátane väzobných vecí a poskytovania záruk nahrádzajúcich väzbu, a takisto zastupujeme poškodených pri uplatňovaní náhrady škody v adhéznom konaní.

Ďalej poskytujeme právne poradenstvo pri podaní trestného oznámenia, žiadosti o podmienečné prepustenie odsúdeného, o milosť, o zahladenie odsúdenia a o rozhodnutie o osvedčení, odškodňovaní osôb poškodených násilnými trestnými činmi a v neposlednom rade pre klientov tvoríme a implementujeme trestno-právne compliance programy, vrátane opatrení proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu.

Naše skúsenosti

Medzinárodný obchodník s kvapalnými palivami

Právne poradenstvo a zastupovanie v trestnom konaní v súvislosti s podozrením z fiktívneho prevodu tovaru podliehajúcemu spotrebnej dani, podvodu v colnom konaní, falšovania a pozmeňovania kontrolných technických opatrení na označenie tovaru a skrátenia dane a poistného.

Zahraničný výrobca cukrárenských produktov

Právne poradenstvo a zastupovanie v trestnom konaní v súvislosti s podvodným vylákaním finančných prostriedkov, ich zaistením a následným vydaním klientovi.

Privátny klient

Právne poradenstvo a zastupovanie v trestnom konaním vo veci poškodzovania a zvýhodňovania veriteľa a machinácií v konkurznom konaní.

Privátni klienti

Právne poradenstvo a zastupovanie klientov v trestnom konaní týkajúcom sa podozrenia zo skrátenia DPH, neoprávnených nadmerných odpočtov DPH, skresľovania účtovnej a obchodnej dokumentácie a krátenia dane z príjmov právnických osôb.