Skočiť na hlavný obsah

S nami ste vždy o krok vpred

Spotrebiteľské právo a ochrana pred diskrimináciou

V oblasti spotrebiteľského práva poskytujeme komplexné právne poradenstvo podnikateľom pri poskytovaní finančných služieb, vrátane spotrebiteľských a hypotekárnych úverov, ako aj pri predaji tovaru a služieb koncovým zákazníkom. Takisto pomáhame klientom pri reklamáciách a riešime nároky na náhradu škody spôsobenej vadným výrobkom.

Naše služby ďalej zahŕňajú právne poradenstvo podnikateľom/finančným inštitúciám pri vypracovaní dokumentácie v oblasti spotrebiteľského práva, a to najmä vzorových zmlúv, reklamačného poriadku, vernostného systému, všeobecných obchodných podmienok a pravidiel spracovania osobných údajov koncových zákazníkov.

Významnú časť našej agendy predstavuje zastupovanie klientov v súdnych konaniach v spotrebiteľských sporoch medzi bankami, lízingovými spoločnosťami a nebankovými subjektami a spotrebiteľmi.

Naše skúsenosti

Celosvetová značka luxusnej kozmetiky

Právne poradenstvo týkajúce sa vytvorenia komplexnej dokumentácie v oblasti spotrebiteľského práva, vrátane reklamačného poriadku, vernostného systému, všeobecných obchodných podmienok a pravidiel spracovania osobných údajov koncových zákazníkov na území Slovenskej republiky.

Významná lízingová spoločnosť

Právne poradenstvo týkajúce sa vytvorenia komplexnej zmluvnej dokumentácie pre potreby poskytovania finančného lízingu a spotrebiteľských úverov, vrátane zosúladenia s národným a európskym právom na ochranu spotrebiteľa.

Celosvetová logistická, špedičná a kuriérska spoločnosť

Vypracovanie na mieru šitého memoranda týkajúceho zodpovednosti prepravcu za škodu spôsobenú spotrebiteľom vadami dodaného tovaru a s tým súvisiacich nárokov spotrebiteľov voči prepravcovi.

Európsky výrobca a distribútor liekov, doplnkov výživy a špeciálnej kozmetiky

Právne poradenstvo týkajúce sa komplexnej revízie všeobecných obchodných podmienok a pravidiel používania e-shopu z pohľadu relevantných právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa.

Stovky privátnych klientov

Komplexné právne poradenstvo a zastupovanie klientov (fyzických osôb) v súdnych konaniach v spotrebiteľských sporoch proti bankám, leasingovým spoločnostiam a nebankovým subjektom vo veci určenia a vyhlásenia spotrebiteľských zmlúv ako bezúročných a bez poplatkov, ako aj zaplatenia primeraného finančného zadosťučinenia.