Skočiť na hlavný obsah

S nami ste vždy o krok vpred

Nešťastia, nehody, úrazy a úmrtia

Právne poradenstvo a zastupovanie klientov pri nešťastiach, nehodách, úrazoch a tragických úmrtiach predstavuje významnú oblasť špecializácie advokátskej kancelárie UGB.

Máme bohaté skúsenosti s uplatňovaním a vymáhaním nárokov poškodených či pozostalých rodinných príslušníkov od zodpovedných subjektov a poisťovní, zahŕňajúcich najmä odškodnenie za bolesť a sťaženie spoločenského uplatnenia, náhradu škody a náhradu nemajetkovej ujmy.

V našej praxi sa najčastejšie stretávame s prípadmi dopravných nehôd, leteckých či železničných havárií, športových úrazov, banských nešťastí, ako aj pracovných úrazov najmä v ťažkom priemysle.

Naše skúsenosti

Privátni klienti

Komplexné právne poradenstvo týkajúce sa zastupovania klientov proti leteckej spoločnosti, ako aj proti zahraničným nadnárodným poisťovniam zastupujúcim leteckú spoločnosť v mimosúdnom rokovaní a v súdnom konaní o ochranu osobnosti, o náhradu nemajetkovej ujmy, ako aj o náhradu majetkovej ujmy v peniazoch a o náhradu za ušlé výživné, za škodu a za smrť blízkej osoby spôsobenej pádom vrtuľníka.

Privátny klient

Komplexné právne poradenstvo týkajúce sa zastupovania klienta v mimosúdnom rokovaní a v súdnom konaní o ochranu osobnosti, o náhradu majetkovej a nemajetkovej ujmy a ušlého výživného voči prevádzkovateľovi bane, ako aj voči poisťovni poisťujúcej baňu v dôsledku smrteľného pracovného úrazu baníka.

Privátny klient

Komplexné právne poradenstvo týkajúce sa zastupovania klienta v mimosúdnom rokovaní a v súdnom konaní o ochranu osobnosti, o náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch a v konaní o náhradu za bolesť a za sťaženie spoločenského uplatnenia voči poisťovni v dôsledku zrážky klientky ako poistenej na lyžiach s iným lyžiarom.

Privátni klienti

Komplexné právne poradenstvo týkajúce sa zastupovania pozostalých rodinných príslušníkov v mimosúdnom rokovaní a v súdnom konaní o ochranu osobnosti, o náhradu majetkovej a nemajetkovej ujmy a ušlého výživného v dôsledku spáchania úmyselného trestného činu vraždy.

Nadnárodný poisťovateľ

Komplexné právne poradenstvo týkajúce sa posúdenia zodpovednosti za škodu v súvislosti s tragickou nehodou pádu vrtuľníka v národnom parku Slovenský raj, ako aj tragickou nehodou zrážky lietadiel v Dubnici nad Váhom, vrátane zastupovania poisťovateľa pri vyplatení poistného plnenia pozostalým.