Skočiť na hlavný obsah

S nami ste vždy o krok vpred

Nehnuteľnosti a stavebníctvo

Nehnuteľnosti a stavebníctvo predstavujú jednu z najvýznamnejších oblastí pôsobenia advokátskej kancelárie UGB.

Naši právnici majú detailné znalosti realitného trhu a poskytujú široké portfólio služieb od prípravy územia, vysporiadanie majetkových vzťahov, povoľovacie konania, výstavbu, užívanie a správu rozličných projektov, až po dispozíciu s nehnuteľnosťami, zahŕňajúcu najmä kúpu, predaj a nájom pozemkov, budov, bytov a nebytových priestorov.

Máme bohaté skúsenosti s poskytovaním služieb pre najväčšie developerské spoločnosti, ale aj menším či začínajúcim spoločnostiam a privátnym klientom. Preto veľmi dobre rozumieme špecifikám a potrebám rozličných projektov a transakcií, od komplexných a náročných, až po drobné a jednoduché.

Klientom poskytujeme komplexné poradenstvo pri kúpe, predaji a prenájme všetkých druhov nehnuteľností, vrátane právnych previerok, pri výstavbe a rekonštrukcii projektov, vrátane povoľovacích procesov, pri úprave zmluvných vzťahov s dodávateľmi služieb súvisiacich s užívaním a správou nehnuteľností, a v neposlednom rade pri štruktúrovaní realitných projektov a negociáciách transakčných dokumentov.

Naše skúsenosti

Popredná developerská spoločnosť

Komplexné právne poradenstvo a zastupovanie týkajúce sa prípravy územia, vysporiadania a úpravy majetkových vzťahov, projekčnej a inžinierskej činnosti, financovania, developmentu a výstavby, kompletného zastrešenia vzťahov s dodávateľmi, nájomcami a vlastníkmi susediacich nehnuteľností, správy realitného portfólia v súvislosti s mnohými kancelárskymi a rezidenčnými projektmi na území Bratislavy, ako aj poradenstvo týkajúce sa potenciálnej akvizície či výstavby rozličných realitných projektov v strednej Európe, na Balkáne, vo Veľkej Británii a v USA.

Nadnárodný developer priemyselných parkov

Právne poradenstvo a zastupovanie v súvislosti s akvizíciou rozsiahlych pozemkov (vrátane nadobúdania pozemkov v konkurznom konaní) a výstavbou logistických areálov, výrobných hál a iných priemyselných nehnuteľností na viacerých miestach v Slovenskej republike.

Teplárenská spoločnosť

Právne poradenstvo a zastupovanie v súvislosti s predajom priemyselného areálu kórejskému investorovi a s tým súvisiace poradenstvo týkajúce sa demolácie jedného z najvyšších komínov na území Slovenskej republiky.

Najväčší slovenský nefinančný holding

Právne poradenstvo týkajúce sa rozdelenia projektu výstavby Národného futbalového štadióna a súvisiaceho polyfunkčného komplexu, vrátane následného predaja časti projektu novému investorovi a usporiadania vzájomných vzťahov medzi vlastníkmi oboch častí projektu.

Privátni klienti

Právne poradenstvo a zastupovanie týkajúce sa predaja aj kúpy luxusných dovolenkových sídiel v južnej Európe, vrátane štruktúrovania transakcie a zabezpečenia bankového financovania.