Skočiť na hlavný obsah

S nami ste vždy o krok vpred

PEŇAŽNÉ NÁROKY ZAMESTNANCA OD 01.06.2023

29 May 2023

V zmysle aktuálne účinného Zákonníka práce sa mzdové zvýhodnenia za prácu v neštandardnom pracovnom čase a tiež niektoré ďalšie príplatky k mzde určujú pevnou, v zákone presne stanovenou, sumou.

Od 01.06.2023 však nastáva zmena a po vyše dvoch rokoch sa mzdové zvýhodnenie za prácu počas víkendových dní a za nočnú prácu, kompenzácia za sťažený výkon práce, náhrada za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti mimo pracoviska a odmena za prácu vo sviatok vykonávanú na základe niektorej z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru nebude určovať pevnou sumou, ale výška spomenutých príplatkov sa bude opäť odvíjať od výšky minimálnej mzdy (ako tomu bolo do konca roka 2020).

Nižšie v tabuľke poskytujeme prehľad, akým spôsobom predmetná zmena ovplyvní výšku príplatkov a mzdových zvýhodnení. Ešte pred tým si ale pripomeňme, že na rok 2023 je výška minimálnej mzdy zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou stanovená na sumu 700,- eur pre ustanovený 40 hodinový týždenný pracovný čas, tzn. výška minimálnej hodinovej mzdy je v sume 4,023 eura. Rovnako potrebné je mať na pamäti, že uvádzané sadzby mzdových zvýhodnení a ďalších príplatkov predstavujú len minimálne nároky zamestnanca určené Zákonníkom práce - dohodnúť teda možno aj vyššie sadzby než sú uvedené nižšie.

Za prácu v sobotu

od 01.01.2021 do 31.05.2023 od 01.06.2023
najmenej v sume 1,79 eura za hodinu najmenej v sume 50 % minimálnej mzdy za hodinu (t.j. 2,012 eura)
najmenej v sume 1,61 eura za hodinu najmenej v sume 45 % minimálnej mzdy za hodinu (t.j. 1,810 eura)

V prípade zamestnávateľa, u ktorého sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa práca pravidelne vykonávala v sobotu, a znížená sadzba bola dohodnutá:

  • v kolektívnej zmluve, ak ide o zamestnávateľa, u ktorého pôsobí odborová organizácia;
  • v pracovnej zmluve, ak ide o zamestnávateľa, u ktorého nepôsobí odborová organizácia a ktorý k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka zamestnával menej ako 20 zamestnancov.

Vyplácajú sa popri bežnej mzde zamestnanca. Jediná výnimka existuje pri vedúcom zamestnancovi, s ktorým možno v pracovnej zmluve dohodnúť mzdu už s prihliadnutím na prípadnú prácu v sobotu.

Za prácu v nedeľu

od 01.01.2021 do 31.05.2023 od 01.06.2023
najmenej v sume 3,58 eura za hodinu najmenej v sume 100 % minimálnej mzdy za hodinu (t.j. 4,023 eura)
najmenej v sume 3,22 eura za hodinu najmenej v sume 90 % minimálnej mzdy za hodinu (t.j. 3,621 eura)

V prípade zamestnávateľa, u ktorého sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzkyvyžaduje, aby sa práca pravidelne vykonávala v nedeľu, a znížená sadzba bola dohodnutá:

  • v kolektívnej zmluve, ak ide o zamestnávateľa, u ktorého pôsobí odborová organizácia;
  • v pracovnej zmluve, ak ide o zamestnávateľa, u ktorého nepôsobí odborová organizácia a ktorý k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka zamestnával menej ako 20 zamestnancov.

Vyplácajú sa popri bežnej mzde zamestnanca. Jediná výnimka existuje pri vedúcom zamestnancovi, s ktorým možno v pracovnej zmluve dohodnúť mzdu už s prihliadnutím na prípadnú prácu v nedeľu.

Za nočnú prácu

od 01.01.2021 do 31.05.2023 od 01.06.2023
najmenej v sume 1,43 eura za hodinu, resp. najmenej v sume 1,79 eura, ak ide o zamestnanca vykonávajúceho rizikovú prácu najmenej v sume 40 % minimálnej mzdy za hodinu (t.j. 1,609 Eur), resp. najmenej v sume 5 0% minimálnej mzdy za hodinu (t.j. 2,013 Eur), ak ide o zamestnanca vykonávajúceho rizikovú prácu
najmenej v sume 1,25 eura za hodinu najmenej v sume 35 % minimálnej mzdy za hodinu (t.j. 1,408 eura)

V prípade zamestnávateľa, u ktorého sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa prevažná časť práce vykonávala ako nočná práca, zároveň nejde o zamestnanca vykonávajúceho rizikovú prácu, a znížená sadzba bola dohodnutá:

  • v kolektívnej zmluve, ak ide o zamestnávateľa, u ktorého pôsobí odborová organizácia;
  • v pracovnej zmluve, ak ide o zamestnávateľa, u ktorého nepôsobí odborová organizácia a ktorý k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka zamestnával menej ako 20 zamestnancov.

Vyplácajú sa popri bežnej mzde zamestnanca. Jediná výnimka existuje pri vedúcom zamestnancovi, s ktorým možno v pracovnej zmluve dohodnúť mzdu už s prihliadnutím na prípadnú prácu v noci.

Za sťažený výkon práce

od 01.01.2021 do 31.05.2023 od 01.06.2023
najmenej v sume 0,72 eura za hodinu najmenej v sume 20 % minimálnej mzdy za hodinu (t.j. 0,805 eura)

Vyplácajú sa popri bežnej mzde zamestnanca (bez výnimiek).

Za neaktívnu pracovnú pohotovosť mimo pracoviska

od 01.01.2021 do 31.05.2023 od 01.06.2023
najmenej v sume 0,72 eura za hodinu najmenej v sume 20 % minimálnej mzdy za hodinu (t.j. 0,805 eura)

Vyplácajú sa popri bežnej mzde zamestnanca (bez výnimiek).

Za prácu vo sviatok vykonávanú na základe niektorej z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

od 01.01.2021 do 31.05.2023 od 01.06.2023
najmenej v sume 3,58 eura najmenej v sume minimálnej mzdy za hodinu (t.j. 4,023 eura)

Vyplácajú sa popri bežnej mzde zamestnanca (bez výnimiek).