Skočiť na hlavný obsah

S nami ste vždy o krok vpred

Mgr. Simona Bajiová
Mgr. Simona Bajiová

Mgr. Simona Bajiová

Advokátska koncipientka
+421 905 128 845 | bajiova@ugb.sk

Pre prácu v advokátskej kancelárii UGB som sa rozhodla predovšetkým kvôli jej širokému právnemu zameraniu, čo vnímam ako možnosť sa všestranne rozvíjať v kariérnom živote, ako aj kvôli silnému proklientskému prístupu. Oceňujem taktiež skutočnosť, že v UGB dbajú nie len na vysoko profesionálnu úroveň služieb poskytovaných klientom, ale aj na zabezpečovanie príjemného pracovného prostredia.

Počas štúdia na vysokej škole som pôsobila na pracovnej pozícii právny asistent v advokátskej kancelárii zameriavajúcej sa najmä na právo občianske, obchodné a zdravotné, na základe čoho som z týchto právnych odvetví nadobudla hodnotné skúsenosti. Ďalšie cenné skúsenosti, a to z oblasti trestného práva, som získala počas stáže, ktorú som vykonávala na Okresnej prokuratúre.

Aktívne ovládam anglický jazyk a pasívne na základnej komunikačnej úrovni jazyk španielsky. Vo svojom voľnom čase sa najradšej venujem svojej rodine a priateľom, plávaniu a dobrovoľníckym aktivitám.

Dosiahnuté vzdelanie a získaná kvalifikácia:

  • Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta (Mgr.)