Skočiť na hlavný obsah

S nami ste vždy o krok vpred

Mgr. Martin Dufinec
Mgr. Martin Dufinec

Mgr. Martin Dufinec

Advokát
+421 908 875 793 | dufinec@ugb.sk

Pre spoluprácu s advokátskou kanceláriou UGB som sa rozhodol predovšetkým z dôvodu vysokej odbornosti celého kolektívu, možnosti kariérneho rastu, no najmä pre ľudský prístup a bohaté skúsenosti partnerov zo všetkých oblastí práva, ktorí sú ochotní svoje získané skúsenosti odovzdávať ďalej.

V neposlednom rade ma presvedčil aj kolektív šikovných a ambicióznych mladých ľudí, či možnosť sebarealizácie v najrôznejších oblastiach práva sporovej agendy, na ktorú sa špecializujem a v ktorej sa chcem aj naďalej rozvíjať.

Svoje pracovné skúsenosti som nadobudol vo viacerých renomovaných advokátskych kanceláriách. Počas svojej praxe sa najviac venujem občianskemu, obchodnému, pracovnému či rodinnému právu.

Vďaka stredoškolskému štúdiu v USA hovorím plynule anglicky a na základnej komunikačnej úrovni sa dohovorím nemecky a španielsky. Vo voľnom čase sa rád venujem rodine a priateľom, cestovaniu, športu a literatúre.

Dosiahnuté vzdelanie a získaná kvalifikácia

  • Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Mgr. (právo)
  • Fakulta managementu Univerzity Komenského v Bratislave, Bc. (ekonómia a manažment)