Skočiť na hlavný obsah

S nami ste vždy o krok vpred

Mgr. Jakub Andreánsky
Mgr. Jakub Andreánsky

Mgr. Jakub Andreánsky

Advokátsky koncipient
+421 918 347 030 | andreansky@ugb.sk

Práca v advokátskej kancelárii UGB ma v prvom rade oslovila z dôvodu vysokej špecializácie kancelárie najmä v oblasti trestného práva a civilného práva s dôrazom na sporové konanie v rôznych právnych odvetviach. Ako externý študent doktorandského štúdia trestného práva vidím v tejto advokátskej kancelárii priestor naberať praktické skúsenosti predovšetkým v oblasti trestného práva a tieto prepájať s akademickými vedomosťami.

Vo svojej doterajšej praxi som nadobudol predovšetkým skúsenosti v oblasti insolvenčného práva a občianskeho práva s dôrazom na civilné sporové konanie. Ďalšie cenné skúsenosti som získal prostredníctvom stáže v Kancelárii verejného ochrancu práv a na Okresnom súde.

Aktívne ovládam anglický jazyk a mám základy francúzskeho jazyka. Anglický jazyk som si zdokonalil polročným pobytom v USA.

Vo svojom voľnom čase sa venujem stretnutiam s priateľmi a rodinou, cvičeniu, športu a štúdiu doktorandského programu.

Dosiahnuté vzdelanie:

  • Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Mgr. (právo).