Skočiť na hlavný obsah

S nami ste vždy o krok vpred

Mgr. Agáta Adamčíková
Mgr. Agáta Adamčíková

Mgr. Agáta Adamčíková

Advokátska koncipientka
+421 902 046 552 | adamcikova@ugb.sk

Pre prácu v advokátskej kancelárií UGB som sa rozhodla najmä pre jej vysokú odbornosť a profesionalitu pri poskytovaní právnych služieb širokej klientele. Taktiež mi imponuje jej široké zameranie v rôznych právnych oblastiach, pri ktorých mám možnosť neustále napredovať a kariérne rásť. Advokátska kancelária poskytuje široký priestor na získanie cenných praktických skúsenosti. 

Počas štúdia som pôsobila na pozícií právneho asistenta a krátko po skončení na pozícií advokátskeho koncipienta v advokátskej kancelárií zameranej predovšetkým na obchodné a občianske právo. Počas štúdia som taktiež ako právny asistent pracovala v oblasti poisťovníctva.

Ovládam anglický jazyk a vo svojom voľnom čase sa venujem predovšetkým mojej rodine, priateľom a cestovaniu.

Dosiahnuté vzdelanie a získaná kvalifikácia:

  • Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Mgr. (právo)