Skočiť na hlavný obsah

S nami ste vždy o krok vpred

JUDr. Tomáš Sisák
JUDr. Tomáš Sisák

JUDr. Tomáš Sisák

Advokát
+421 910 914 614 | sisak@ugb.sk

Komplexné právne poradenstvo vo všetkých oblastiach práva a vysoký štandard poskytovaných právnych služieb garantovaný tímom odborníkov bol dôvodom, pre ktorý som sa rozhodol stať súčasťou advokátskej kancelárie UGB. Špecializujem sa najmä na trestné právo a sporovú agendu. Cenné skúsenosti som získal pri zastupovaní klientov v konaniach o náhradu škody spôsobenú pri výkone verejnej moci, za ktorú zodpovedá štát, a v konaniach pred Ústavným súdom Slovenskej republiky a Európskym súdom pre ľudské práva pri uplatňovaní nárokov klientov vyplývajúcich z porušenia základných ľudských práv a slobôd. Okrem uvedených oblastí sa takisto venujem aj daňovému, rodinnému a pracovnému právu. Právne služby poskytujem aj pro bono, a to najmä poškodeným klientom v trestných konaniach.

Pred nástupom do UGB som pôsobil vo viacerých významných advokátskych kanceláriách.

Hovorím plynule anglicky a pasívne nemecky. Vo svojom voľnom čase aktívne cestujem a zaujímam sa o históriu a umenie.

Dosiahnuté vzdelanie a získaná kvalifikácia:

  • Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Mgr. (právo)
  • Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, JUDr. (právo)