Skočiť na hlavný obsah

S nami ste vždy o krok vpred

JUDr. Peter Kuchta
JUDr. Peter Kuchta

JUDr. Peter Kuchta

Advokát
+421 902 367 117 | kuchta@ugb.sk

Pre spoluprácu s advokátskou kanceláriou UGB rozhodol pre jej mimoriadne vysokú kredibilitu a profesionalitu v poskytovaní právnych služieb, ktoré poskytuje mladý, dynamický tím právnikov disponujúci cennými skúsenosťami z viacerých právnych odvetví.

Počas svojej právnej praxe som sa zameriaval predovšetkým na oblasti sporovej agendy a trestného práva, pričom sa venujem aj právu duševného vlastníctva, či daňovému právu.

Pred nástupom do advokátskej kancelárii UGB som pôsobil vo viacerých známych advokátskych kanceláriách. Verím vo výnimočné postavenie a poslanie advokáta v spoločnosti UGB, ktorej cieľom je predovšetkým maximálna spokojnosť klientov.

Hovorím po anglicky a rusky. Vo voľnom čase sa aktívne venujem plávaniu, lyžovaniu a kvalitnej literatúre.

Dosiahnuté vzdelanie a získaná kvalifikácia:

  • Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, Mgr. (právo),
  • Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, JUDr. (právo)