Skočiť na hlavný obsah

S nami ste vždy o krok vpred

JUDr. Mgr. Gabriela Fačkovcová

Advokátska koncipientka
+421 911 846 232 | fackovcova@ugb.sk

Advokátska kancelária UGB ma oslovila možnosťou participovať na významných a náročných prípadoch z rozmanitých oblastí práva, kde môžem zužitkovať svoje odborné vedomosti.

Pred príchodom do advokátskej kancelárie UGB som ako advokátsky koncipient pracovala v renomovaných advokátskych kanceláriách, kde som získala cenné skúsenosti z rôznych oblastí práva.

Špecializujem sa na sporovú agendu z oblasti občianskeho, rodinného, obchodného a pracovného práva.

Aktívne ovládam anglický jazyk, nemecký jazyk a na komunikačnej úrovni sa dohovorím aj po maďarsky.

Vo svojom voľnom čase sa venujem rodine a športovým aktivitám či hre na hudobné nástroje.

Dosiahnuté vzdelanie a získaná kvalifikácia:

  • Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, JUDr. (právo)
  • Fakulta managementu Univerzity Komenského v Bratislave, Mgr. (všeobecný manažment)