Skočiť na hlavný obsah

S nami ste vždy o krok vpred

JUDr. Jozef Boledovič, LL.M.
JUDr. Jozef Boledovič

JUDr. Jozef Boledovič, LL.M.

Advokát
+421 911 848 477 | boledovic@ugb.sk

UGB ma zaujalo ako rozrastajúci sa tím mladých právnikov so značnými skúsenosťami, pričom ich hlavná činnosť sa týka oblastí, v ktorých vidím svoje budúce profesijné pôsobenie.

Vo svojej praxi sa primárne venujem súťažnému právu, fúziám a akvizíciám (M&A) a právu obchodných spoločností.

Predtým ako som sa pridal do tímu advokátskej kancelárie UGB som ako advokátsky koncipient pôsobil v renomovaných advokátskych kanceláriách na Slovensku. Počas tejto praxe som sa podieľal na viacerých slovenských a cezhraničných fúziách a akvizíciách vrátane oznamovania týchto transakcií súťažnými autoritami. Okrem uvedených oblastí som klientom poskytoval poradenstvo v oblasti korporátneho práva, pracovného práva a sporovej agendy.

Počas štúdia na Právnickej fakulte Trnavskej univerzite v Trnave som absolvoval zahraničný študijný pobyt na Právnickej fakulte v nórskom Bergene. Po dokončení právnickej fakulty na Slovensku som sa zúčastnil postgraduálneho študijného programu zameraného na súťažné právo na Brussels School of Competition v Belgicku, po absolvovaní ktorého mi bol udelený titul LL.M.

Hovorím plynule anglicky a pasívne po španielsky. Svoj voľný čas rád trávim cestovaním.

Dosiahnuté vzdelanie a získaná kvalifikácia:

  • Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, Mgr. (právo),
  • Brussels School of Competition, LL.M. (súťažné právo)
  • Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, JUDr. (právo)