Skočiť na hlavný obsah

S nami ste vždy o krok vpred

Ing. Mgr. Klaudia Mrázová
Ing. Mgr. Klaudia Mrázová

Ing. Mgr. Klaudia Mrázová

Advokátska koncipientka
+421 907 556 038 | mrazova@ugb.sk

Pre spoluprácu s advokátskou kanceláriou UGB som sa rozhodla najmä pre jej odborný potenciál a profesionálne skúsenosti v rôznych oblastiach práva.

Počas štúdia som pôsobila na pozícii právny asistent v renomovanej advokátskej kancelárii, taktiež som absolvovala viaceré stáže a zúčastnila sa mnohých súťažných simulovaných súdnych sporov, a to na národnej i medzinárodnej úrovni. Štúdium práva som ukončila s vyznamenaním a udelenou pochvalou rektora v roku 2020.

Vo svojej praxi sa venujem primárne správnemu právu, právu životného prostredia a odpadovému hospodárstvu a obchodnému právu.

Ovládam anglický jazyk a vo voľnom čase sa venujem športu.

Dosiahnuté vzdelanie a získaná kvalifikácia:

  • Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Mgr. (právo)
  • Fakulta ekonómie a podnikania Paneurópskej vysokej školy, Ing. (ekonomika a manažment medzinárodného podnikania)