Skočiť na hlavný obsah

S nami ste vždy o krok vpred

29 May 2023

PEŇAŽNÉ NÁROKY ZAMESTNANCA OD 01.06.2023

V zmysle aktuálne účinného Zákonníka práce sa mzdové zvýhodnenia za prácu v neštandardnom pracovnom čase a tiež niektoré ďalšie príplatky k mzde určujú pevnou, v zákone presne stanovenou, sumou.17 April 2023

Príspevok UGB do ICLG

Naši kolegovia z UGB aj v roku 2023 prispeli do prestížnej ročenky International Comparative Legal Guide (ICLG) za Slovenskú republiku.

UGB


30 March 2023

UGB sa umiestnilo v prestížnom hodnotení Chambers & partners v kategórii Súťažné právo a Antitrust

Spolupráca na najvýznamnejších prípadoch na Slovensku, vytrvalosť, zodpovednosť, zameranie na detail, sústredenosť a v neposlednom rade dôvera klienta.

UGB


27 January 2022

Legal shorts Január 2022

UGB


29 December 2021

Legal shorts December 2021

UGB


06 November 2021

Príspevok UGB do ICLG: Cartels & Leniency 2022

UGB je dlhodobo súčasťou autorských kolektívov naprieč celým svetom, ktoré prispievajú do prestížnej ročenky ICLG.

UGB


23 August 2021

Za všetkým hľadaj...reklamu?!

Jednou z najčastejšie sa objavujúcich foriem reklamy, ktorá je zakázaná v rámci marketingovej stratégie je skrytá reklama. Riziku neprípustnosti reklamy, ktorá by mohla byť vyhodnotená ako skrytá je možné sa pritom vyhnúť pri dodržiavaní jednoduchých tipov.31 May 2021

Nový zákon o ochrane hospodárskej súťaže – bližšie k EÚ

Slovenský parlament po dvadsiatich rokoch prijal nový zákon o ochrane hospodárskej súťaže. Súťažný tím UGB - Juraj Steinecker, Ivan Gašperec a Jozef Boledovič – pre Vás pripravil najväčšie zmeny, ktoré nový zákon prináša.

UGB
01 May 2021

UGB získala ocenenie v súťaži Právnická firma roka 2021

Dôvera našich klientov, tvrdá práca a odhodlanie nás opäť zapísali do zoznamu najlepších! Počet našich ocenení v súťaži Právnická firma roka 2021 sa rozrastá a my sa o ne chceme s Vami podeliť!

UGB


22 February 2021

Kto má rozhodujúci hlas nesie zodpovednosť

Dňa 27.1.2021 vydal Súdny dvor (SD) rozsudok vo veci Goldman Sachs, v ktorom rozšíril vyvrátiteľnú domnienku…

UGB


10 February 2021

Superlatív a hyperbola v reklame – keď sa marketingový sen stane nočnou morou pre právnikov

Reklama používa viacero spôsobov, ktorými vie upútať našu pozornosť a docieliť, aby sme uprednostnili reklamovaný produkt pred konkurenčným. Niektoré spôsoby však môžu mať negatívny (a teda častokrát aj nezákonný) vplyv na spotrebiteľov a konkurenciu.24 November 2020

Príspevok UGB do ICLG: Cartels & Leniency 2021

Advokátska kancelária UGB opätovne prispela do prestížnej medzinárodnej publikácie ICLG: Cartels & Leniency 2021, zahŕňajúcej 21 jurisdikcií.

UGB


16 October 2020

Priznanie odkladného účinku správnej žalobe – nástroj na spravodlivé posúdenie námietok vo verejnom obstarávaní

Krajský súd v Bratislave v nedávnom rozhodnutí priznal odkladný účinok žalobe o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO), ktorým zastavil konanie o preskúmanie úkonov kontrolovaného.06 July 2020

Predbežné opatrenie – nová kapitola vymáhania súťažného práva na Slovensku?

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky (PMÚ) rozčeril stojaté vody slovenského súťažné práva a vydal (podľa našich vedomostí) po takmer po 18 rokoch a prvý krát od vstupu do EÚ predbežné opatrenie. Predbežné opatrenia sú výnimočné aj európskej úrovni.

UGB


01 June 2020

UGB získala ocenenie v súťaži Právnická roka 2020

UGB opäť získala ocenenia v Právnickej firme roka 2020 a to konkrétne v kategóriách Energetika a energetické projekty (veľmi odporúčaná), Hospodárska súťaž (odporúčaná), Daňové právo (odporúčaná) a Trestné právo (veľmi odporúčaná). Veľká vďaka patrí celému tímu UGB ako aj spokojným klientom.

UGB


13 March 2020

Príspevok UGB do ICLG: Environment & Climate Change Law 2020

Hrdým prispievateľom do prestížnej medzinárodnej publikácie ICLG: Environment & Climate Change Law 2020, zahŕňajúcej 26 jurisdikcií, sa stala už aj advokátska kancelária UGB.

UGB


12 March 2020

Zmeny pri zamestnávaní slovenských zamestnancov v Rakúsku

V januári tohto roku vstúpila do účinnosti rozsiahla novela rakúskeho zákona o dani z príjmov (AITA), ktorá bude mať dosah aj na tisíce slovenských zamestnancov a zamestnávateľov.

UGB


22 December 2019

Príspevok UGB do ICLG: Merger Control Laws and Regulation 2020

Hrdým prispievateľom do prestížnej medzinárodnej publikácie ICLG: Merger Control 2020, zahŕňajúcej 55 jurisdikcií, sa stala už aj advokátska kancelária UGB.

UGB


05 November 2019

Príspevok UGB do ICLG: Cartels & Leniency 2020

Opäť sme prispeli do prestížnej medzinárodnej publikácie ICLG: Cartels & Leniency 2020, zahŕňajúcej 29 jurisdikcií.

UGB


01 August 2019

Zdravotná dokumentácia nabrala na dôveryhodnosti

Od dnešného dňa je falšovanie a vyhotovenie nepravdivej zdravotníckej dokumentácie trestným činom. Čo to znamená? Koho sa táto zmena týka?18 April 2019

UGB získala ocenenie v súťaži Právnická firma roka 2019

Po minuloročnom úspechu bola advokátska kancelária UGB opäť ocenená v celoslovenskej prestížnej súťaži Právnická firma roka 2019, organizovanej týždenníkom TREND a vydavateľstvom EPRAVO GROUP. 

UGB


22 March 2019

Sú zdravotné údaje pacientov v bezpečí?

Nariadenie GDPR ovplyvňuje všetky oblasti ľudského života. Osobitnú pozornosť si vyžaduje spracúvanie údajov týkajúcich sa zdravotnej dokumentácie zdravotníckymi zariadeniami a nemocnicami.

UGB


03 March 2019

Rezolútny postoj Ústavného súdu k prevodom poľnohospodárskej pôdy

Dňa 11.2.2019 bol v Zbierke zákonov vyhlásený nález Ústavného súdu Slovenskej republiky (spisová značka PL. ÚS 20/2014 zo dňa 14.11.2018) o nesúlade určitých ustanovení zákona č. 140/2014 Z. z. o nadobúdaní vlastníctva k poľnohospodárskemu pozemku.

UGB


20 November 2018

Diagnóza nie je viac ako právo.

Partner Ivan Gašperec vystúpil s témou pred odbornou a laickou verejnosťou na treťom ročníku medicínsko - právnickej konferencie MedLaw 2018 s témou informovaného súhlasu ako predpokladom pre poskytnutie zdravotnej starostlivosti lege artis.13 July 2018

UGB získala ocenenie v súťaži Právnická firma roka 2018

Naša advokátska kancelária bola ocenená v celoslovenskej prestížnej súťaži Právnická firma roka 2018

UGB


30 June 2018

Súdny dvor EÚ sa postavil na stranu zamestnancov

Dňa 14. mája 2018 Súdny dvor Európskej únie rozhodol o povinnom zavedení elektronického systému, umožňujúceho evidenciu pracovného času zamestnancov. Toto rozhodnutie znamená zásadnú zmenu v systéme a forme vedenia evidencie pracovného času v európskom priestore.

UGB


29 May 2018

Nová smernica o autorskom práve – kontroverzia či diskriminácia?

Poslanci Európskeho parlamentu na svojom zasadnutí dňa 26. marca 2019 schválili smernicu č. 2016/0280 (COD) o autorskom práve na digitálnom jednotnom trhu. Týmto hlasovaním sa tak spečatila trojročná legislatívna tortúra jednotnej európskej úpravy autorského práva.

UGB